លោក សាយ សំ​អាល់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន ជួប ជាមួយ​និស្សិត​អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​គោលនយោបាយ​សាធារណៈ នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Brown នៃ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN