មន្ត្រី​ចិន​ម្នាក់​ត្រូវ​បណ្តេញ​ពី​ការងារ បន្ទាប់​វីដេអូ​បែកធ្លាយ​ប្រ​ពឹ​ត្ត​ទង្វើ​ស្រើបស្រាល​ដ៏​អាក្រក់​ហួស​ជាមួយ​នារី​បម្រើ​ផ្លូវ​កម្សាន្ត​!! – CEN