​សាយភាយ​រូប​ភាព​ពេញ​បណ្តាញ​សង្គម​ហើយ ទើប​សមត្ថកិច្ច​ដុតដៃ​ដុតជើង​… ទម្លាក់​បន្ទុក​ដាក់គ្នា​! – CEN