សមាជិកគ្រួសារ​កូរ៉េខាងជើង និង​ខាងត្បូង​ ជួបជុំគ្នា​ឡើងវិញ​ក្រោយពី​បែក​គ្នា​អស់​ជាង ៦ ទសវត្សរ៍​ – CEN