ចិន​មាន​គំរោង​ចំណាយ ១០០០ ​ពាន់​លាន​យន់ ​ដើម្បី​កសាង​ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ​ – CEN