លោក Kim Jong-Un បដិសេធ​ពុំ​ព្រម​ជួប​បេសកជន​ចិន​? – CEN