បើ​ទម្លាប់​អនុវត្ត ៦​ចំណុច​នេះ អ្នក​មិន​ងាយ​កើត​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ដាច់ខាត​ – CEN