​ខ្ទើយ​ម្នាក់​ត្រូវ​ក្រុម​អ្នករត់​ទុក​ទុក និង​តាក់ស៊ី ចាប់ខ្លួន ព្រោះ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​រឿង​មិនល្អ​នេះ​មកលើ​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN