យន្ដហោះ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ស៊ុយអែត​បាន​ធ្លា​ក់ដោយ​ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​…​សត្វ​ស្លាប​ – CEN