នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី អំពាវនាវ​សុំ​ឲ្យ​មេដឹកនាំ​កំពូល​របស់​ចិន ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្ទៃក្នុង​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN