បទ​ចោទ ទាំងអស់​លើ​អតីត​អ្នកយកព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ត្រូវ​បាន​ទម្លាក់ចោល ហើយ​ដោះ​លែងឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ – CEN