​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​នេះ ធ្វើ​ជាគ និង​ថ្លង់ ដើម្បី​គេច​ពី​មនុស្ស​ប្រុស​ក្នុង​ក្លឹប (​មាន​វីដេអូ​) – CEN