លោក កឹម សុខា ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​ដាក់​ពន្ធនាគារ​បន្តទៀត​ – CEN