មូលហេតុ​នាំឲ្យ​មាន​រឿង​ស្នេហ៍​ល្បី​រន្ទឺ​រវាង​សេដ្ឋី​ម្នាក់ ហ៊ាន​លះបង់​ទ្រព្យសម្បត្តិ រួច​រៀបការ​ជាមួយ​… កសិករ​មេម៉ាយ​ម្នាក់​! – CEN