យ៉ាងយូរ​១​ខែ​ទៀត អាជ្ញាធរ​រាជធានី នឹង​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់ ដល់​សហគម​ស្ទឹងមានជ័យ​ – CEN