ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ថៃ ធ្វើ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប ខណៈ​ទំនិញ​ថៃ ដែល​នាំ​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា ទទួល​បាន​គាំទ្រ​ពី​អតិថិជន​កម្ពុជា និង​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN