​ថវិកា​សរុប​ប្រមាណ​៧៥​លាន​ដុល្លារ​នឹងត្រូវ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់ លើកកម្ពស់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤៨​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​បេតុង កៅស៊ូ​(AC)​ឆាប់ៗ​នេះ​សំដៅ​រក្សា​គុណភាព​បាន​ភាព​យូរ អង្វែង​ – CEN