នារី​ប្តូរ​ភេទ​ជា​បុរស​ពរ​ពោះ​បាន​លើក​ដំបូង​ពិភពលោក ចង់​បាន​កូន​ទី​៤​ទៀត តែ​ពេល​កើត​ត្រូវ​វះកាត់ ព្រោះ​គាត់​បាន​កំណែ​ប្រដាប់ភេទ​ទៅជា​… លិង្គ​វិញ​បាត់​ហើយ​! – CEN