​ស្រឡាញ់គ្នា ៤​ឆ្នាំ ត្រៀម​រៀបការ​អស់​ពេល ៦​ខែ ចុងក្រោយ ព្រោះតែ​រឿង​ភាគី​ប្រុស​និយម​កុន Sex កូនក្រមុំ​សម្រេចចិត្ត​ចែកផ្លូវ​គ្នា​ដោយ​គ្មាន​… ស្រណោះ ! – CEN