រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​ត្រូវបាន​ថ្កោលទោស ព្រោះ​ពុំ​ទទួល​ជំនួយ​បរទេស​ដល់​ពលរដ្ឋរ​ង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN