វៀតណាម​ស្រែកថា​មានលទ្ធភាព​ដែល​ចិន​បញ្ជូន​អាវុធ​នុយក្លេអ៊ែរ​ទៅកាន់​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN