បន្ទាប់​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ លើកលែងទោស , លោក សួន សេរី​រដ្ឋា ត្រូវបាន​ដោះលែង ចេញពី​ពន្ធនាគារ​ហើយ​ – CEN