ចលនា​ឧទ្ទាម​ក្រៅច្បាប់ ដែល​ចង់​ផ្ដួលរំលំ​រាជរដ្ឋាភិបាល ស្របច្បាប់ គឺ​ត្រូវ​បង្ក្រាប​ទាំងអស់​ – CEN