មហិច្ឆិតា​មាន​ព្រំដែន គួបផ្សំ​និង​ជីវភាព​សាមញ្ញ ទើប​អតី​ប្រធានាធិបតីអាមេ​រិក Jimmy Carter ស្ងប់ចិត្ត អាយុ​វែង​ – CEN