រូបសំណាក​របស់​ស្រណ​ក់ Bobby និង​រឿងរ៉ាវ​គួរឱ្យ​រំភើប​ស្ថិតនៅ​ពីក្រោយ​នោះ​ – CEN