ល្បង​ប្រាជ្ញា ៖ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ម្តាយ​ច្រឡោត​ពេល​ឃើញ​រូបថត​មួយ​សន្លឹក​នេះ​? – CEN