យន្តហោះ​សម្ងាត់​បំផុត របស់​ទ័ពអាកាស អាមេរិក ស្រាប់តែ​បង្ហាញ​វត្តមាន​នៅ​ហូ​ឡង់​ (វីដេអូ) – CEN