ព័ត៌មាន​តក់ស្លុត ៖ ប្រេងដូង​គឺជា​សារធាតុ​ពុល “​បរិសុទ្ធ​” ! – CEN