ឥណ្ឌូណេស៊ី​ស្វែងរក​កិច្ចសហការ ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា ដើម្បី​ចុះ​អនុស្សរណៈ រវាង​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ និង​រមណីយដ្ឋាន Borobudur – CEN