ហ្វូង​ត្រី​ចម្លែក​ដែល​ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​មួយ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ចាត់ទុកថា​ជា​ត្រី​ម៉ាស្សា​(មានវីដេអូ) – CEN