ភិន ដា​លី​ស ចេញ​ទៅ​រៀន​ជំនាញ​បន្ថែម​នៅ​អាមេរិក​រយៈពេល​ខ្លី​ – CEN