ចៀម ៨​ក្បាល ត្រូវ​សម្លាប់​ដោយ​បឺត​ខ្សោះ​ឈាម​យ៉ាង​… អាថ៌កំបាំង ! – CEN