នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន ចំនួន ១៧​នាក់ ដោយសារ​ពួកគេ​ប្រើ​ហិង្សា​វាយ​កាប់​ចាក់​គ្នា​ – CEN