​ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​សំណូមពរ​ដល់​អាជ្ញាធរ​ពិនិត្យ​ល្បឿន​យានយន្ត​បើក​ចូល​ក្រុង​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN