​ការប្រកួត​កីឡា​អាស៊ី Asian Games លើក​ទី​១៨ ប្រទេស​ចិន បាន​មេដាយមាស ៦៨ ខណៈ​ការប្រកួត​មិនទាន់​ចប់​ – CEN