លោក​ឧកញ៉ា​ទៀ វិចិត្រ បន្ត​ធ្វើ​មនុស្សធម៌ ដោយ​ថ្ងៃនេះ​បាន​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ជីដូន​វ័យ ៧៨​ឆ្នាំ​ម្នាក់ កំពុង​មាន​ជម្ងឺ​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ គ្មាន​ញាតិ​មើលថែ – CEN