អាងទឹក​រាង​បេះដូង ស្រូប​ទាញ​ព្រលឹង​អ្នក​ទេសចរ ព្រោះ​ស្អាត​ពេក តែ​ស្តាយ​ណាស់​ដែល​ត្រូវ​បិទទ្វារ ព្រោះ​មរណៈភាព​របស់​យុវជន​វ័យ ១៩​ឆ្នាំ​ម្នាក់​… (​វីដេអូ​) – CEN