កីឡាករ​ខ្លាំងៗ​កម្ពុជា ថៃ និង​បរទេស បញ្ចេញថ្វីដៃ​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ ដ៏​ធំ​ផុត​មិន​ធ្លាប់មាន នៅ​កម្ពុជា Khmer-Thai Fight – CEN