ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ កាប់​សមត្ថកិច្ច​រយះ​ដៃ ពេល​ចុះ​បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន ទាំង​កណ្តាលយប់​ – CEN