យុវជន​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ម្នាក់ ត្រូវ​បាញ់សម្លាប់​នៅ​ហ្វីលីពីន​ – CEN