ឡូយ​មែន​! កង់​ឈើ​ទាំងស្រុង តែ​អាច​ធាក់​បាន​ដូច​កង់​ធម្មតា​! – CEN