គណបក្សប្រឆាំង​កាណា​ដា​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ទប់ស្កាត់​«​ទេសចរណ៍​សុំ​សញ្ជាតិ​ជនជាតិ​ចិន​» – CEN