រុស្ស៊ី​បញ្ជូន​នាវា​ឈ្លបយកការណ៍​ទំនើប​បំផុត​ជួយ​រក​នាវាមុជទឹករ​បស់​អា​ហ្សង់​ទីន ដែល​បាត់​ខ្លួន​ – CEN