ព្រះមហាក្សត្រ ស្តេច​យាង​ជា​ព្រះរាជ​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ បើក​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​នីតិកាល​ទី​៦ លើកដំបូង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កញ្ញា​ – CEN