សំណូមពរ​ចម្លែក ពេល​ដែល​ទាហាន​កូរ៉េខាងជើង​រត់ចោលជួ​រ មកកាន់​កូរ៉េខាងត្បូង ដឹងខ្លួន​វិញ​ – CEN