ជា​ការរៀបចំ និង​សម្តែង​សោះ តែ​បុរស ២​នាក់​ជឿ​ស៊ប់ថា ពួកគេ​អាច​បំបាំងកាយ​បាន​ (វីដេអូ) – CEN