ស៊ីម​បា​វ៉េ​៖ អតីត​ប្រធានាធិបតី មូ​ហ្គា​បេ ទទួលបាន​អភ័យឯកសិទ្ធិ​ – CEN