លី សៀវ​ឡុង «​ចាប់ជាតិ​» ទីបំផុត​បាន​ជួប​ជាមួយ Idol កុង​ហ្វ៊ូ​ម្នាក់ទៀត «​កុំ​កុំ​» និង​សាក​ក្បាច់គុន​គ្នា​ទៀតផង (​វីដេអូ​) – CEN