“​មួយ​ចម្អែត ១០​យាន់​” មនុស្ស​រាប់​ម៉ឺន​នាក់ បាន​បុក​សម្រុក​មក​បរិភោគ​គ្មាន​តុ​ទំនេរ តាំងពី​ព្រឹក​ទល់​…​ជិត​កណ្តាល​អាធ្រាត​! (វីដេអូ) – CEN