ដោះលែង​ទណ្ឌិត ចេញ​ពី​ពន្ធ​ធនាគារ ជា​បុព្វសិទ្ធិ​របស់​សម្តេច​តេជោ ក្នុង​កិច្ច​ស្នើសុំ​ព្រះរាជទាន​ទោស ទៅ​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN